Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τα ολιγομελή τμήματα έχουν το πλεονέκτημα της αποκλειστικότητας του καθηγητή με τον κάθε μαθητή. Τα ολιγομελή τμήματα έχουν πολύ υψηλό βαθμό ομοιογένειας.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Τα διαγωνίσματα είναι διαρθρωμένα στο ύφος και τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα σύγχρονα διδακτικά μέσα, το υψηλό επίπεδο διδασκαλίας και η άρτια οργάνωση του φροντιστηρίου μας οδηγούν τους μαθητές μας στην επιτυχία.