Το Φροντιστήριό μας

sidebar image
Βασικό μας μέλημα είναι η καθοδήγηση, η στήριξη των παιδιών και η ενθάρρυνσή τους ώστε να τερματίσουν με επιτυχία το δύσκολο δρόμο που καταλήγει στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Κοντά μας ο μαθητής αισθάνεται ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι μιας ζωντανής και στενά συνδεδεμένης εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται τόσο σε γνωστικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο σε προκαθορισμένες χρονικές περιόδους με γραπτά διαγωνίσματα τα οποία αποτελούν μερική ή ολική προσομοίωση των σχολικών και πανελλαδικών εξετάσεων. Έτσι εξοικειώνονται πλήρως με την εξεταστική διαδικασία και οδηγούνται άριστα προετοιμασμένοι στις εξετάσεις.

Χωρίς να επαναπαυόμαστε στις επιτυχίες μας προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε τις υπηρεσίες μας, προσαρμοζόμενοι στις σύγχρονες εξελίξεις και εισάγοντας κάθε εκπαιδευτική καινοτομία με στόχο πάντα την επιτυχία των μαθητών μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ