Υπηρεσίες που παρέχουμε

sidebar image
   Η εν λόγω επιχείρηση θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων του μαθητή την άρτια λειτουργία του τμήματος στο οποίο εντάσσεται.

   Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τα τμήματα θα είναι αυστηρά ολιγομελή (μέχρι 5 άτομα), με διαβάθμιση αντίστοιχη με τις δυνατότητες του κάθε μαθητή και με διδασκαλία στηριγμένη σε πρότυπες μεθόδους ολοκληρωμένης προσέγγισης της γνώσης. Όπου μάλιστα κρίνεται απαραίτητο, θα παρέχεται και ενισχυτική διδασκαλία ατομικά σε κάθε μαθητή (π.χ. για κάλυψη κενών). Απαραίτητο εργαλείο σε αυτή την προσπάθεια είναι οι σημειώσεις του φροντιστηρίου μας, οι οποίες προσεγγίζουν διεξοδικά όλη την ύλη και παράλληλα είναι ευέλικτες και εύχρηστες, συμπληρώνοντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα σχολικά εγχειρίδια. 

  Η διεξαγωγή γραπτών διαγωνισμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση της ύλης όσο και για τη σωστή ψυχολογική προετοιμασία των μαθητών. Όσον αφορά τους μαθητές της τελευταίας τάξης Λυκείου και ΕΠΑΛ, οι γραπτές εξετάσεις θα γίνονται με προδιαγραφές γενικών εξετάσεων (διαβαθμισμένα γραπτά διαγωνίσματα διάρκειας τριών ωρών με αυστηρή επιτήρηση), με σκοπό την εξομοίωση τους.

  Ειδικότερα, η επιχείρηση θα παρέχει διδασκαλία στα ακόλουθα μαθήματα τα οποία αποτελούν και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της:

  Τα μαθήματα που θα διδάσκονται θα είναι:
 • Μαθηματικά (Μαθητές Γυμνασίου)
 • Άλγεβρα (Μαθητές Α’ Λυκείου)
 • Γεωμετρία (Μαθητές Α’ Λυκείου)
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Μαθητές Β’ Λυκείου)
 • Άλγεβρα (Μαθητές Β’ Λυκείου)
 • Μαθηματικά (ΕΠΑΛ Β’)
 • Μαθηματικά Γενικής Παιδείας (Γ’ Λυκείου & Απόφοιτοι)
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης (Γ’ Λυκείου & Απόφοιτοι)
 • Μαθηματικά (ΕΠΑΛ Γ’)
 
  Πέρα από το μαθησιακό κομμάτι, η επιχείρηση θα παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στους γονείς για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών για το πώς να υποστηρίξουν αποδοτικά τα παιδιά τους στη μελέτη και προετοιμασία τους αλλά και στους μαθητές.

  Πιο συγκεκριμένα στους γονείς θα παρέχονται:
 • Τρόποι υποστήριξης του μαθητή στη μελέτη
 • Μεθοδολογίες για την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των παιδιών
 • Τρόποι ενθάρρυνσης των μαθητών
 • Τρόποι αντιμετώπισης των εξετάσεων
 • Τρόποι επικέντρωσης του παιδιού στην οριοθέτηση των στόχων του
  Για τους μαθητές:
 • Τρόποι διαχείρισης άγχους και ανησυχίας
 • Τεχνικές επίτευξης στόχων
 • Τρόποι αντιμετώπισης της πίεσης των γονέων